Κρατήσεις

Ποιο είναι το αθροισμα των 6 και 9?
 

Παροχές