Κρατήσεις

Ποιο είναι το αθροισμα των 4 και 7?
 

Παροχές