Κρατήσεις

Ποιο είναι το αθροισμα των 7 και 3?
 

Παροχές