Κρατήσεις

Ποιο είναι το αθροισμα των 9 και 7?
 

Παροχές