Κρατήσεις

Ποιο είναι το αθροισμα των 4 και 8?
 

Παροχές